Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015

#119.What do you mean where was I honey?I went to get the kids ,I've told you not to let them play at the cemetery,so many graves to dig!


                                              Swirl Poses @ The Scare Fest Gacha
Pose: .Swirl Poses. Adopt A zombie 9 (RARE) - Dolls Included

APPAREL:

Hair: NO.MATCH_NO.PAST B.
Scarf: Addams//Scarf-Unisex
Cuff: 7m;R Left Prime - Metal Plate
Jacket: Addams//Worn Out Biker Jacket for Men

Photo was taken @ Ironwood Hills

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου