Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015

#74. The soul that has conceived one wickedness can nurse no good thereafter.{Sophocles}


                                                Dark Jester Avatar By Casa D

                                                MarketPlace - InWorld Store
The Jester Avatar Includes :
Dark Jester Shirt
Dark Jester Collar
Dark Jester Gauntlets
Dark Jester Mask
Dark Jester Hat
Dark Jester Horns
Dark Jester Tattoo
Dark Jester Trousers
Dark Jester Shoes
Dark Jester Wings 
Dark Jester Vest
(plus skin,shape,hair etc.)
P (The hair I'm wearing is from Wasabi Pills - Teeloh Male Mesh Hair
POSE: LeMomo: Angel Static Poses [Gift!]


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου