Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015

#175.In the end,We only regret the chances we didn't take.


                                                           F.A.T @ TMD

Hair: little bones. Break
Head: ..::SAMURAI HQ::.. Cyrus Mesh Head Ivory Tone 
Glasses: [IC] MESH Nerd Glasses .::Classics::. 
Top: F.A.T  - Fabio Black Jacket @ TMD
Pants: F.A.T  - Fabio Black Casual Pants @ TMD
Shoes: REIGN.- DEVON BOOTS - Black
Pose: {The Fluffy Sheep} - flamingo

Photo was taken @ Flux Sur Mur

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου