Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2015

#197.The days are getting colder,have a warm heart.


                                                  KEZENN - Akeruka
                                    Urban Wealth - VALE KOER - XXY
                                               @ Men Only Monthly

Hat: KEZENN TRENDY BONNET CAPPY @ MoM
Head: [AK] Mesh Head Pablo @ MoM
Top: KEZENN -BASIC TRENDY SWEATER
KEZENN TRENDY SCARF  @ MoM
Gloves: [VALE KOER] LOUIS GLOVES @ MoM
Pants: Urban Wealth Revival Jeans  @ MoM
Shoes: Addams // Dr. Addams Boots Closed 
Pose: XXY - The best Set @ MoM

Photo was taken @ Maison De L'Amitie

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου