Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2015

#196.We cannot become what we need to be by remaining what we are.


                                                                      Bade Hair
                                                                      XXY Poses
                                                                American Bazaar
                                                   and Ascent @ Men Only Monthly 

Hair: [bade] Travis @ MoM
Glasses: (epia) - 'Rolmaster' Glasses
Beard/Moustache: [Deadwool] Full beard / Moustache - black 
Top: [AB] Napoleon Shirt  Blue Grey
        [AB] Napoleon Vest  Charcoal   @ MoM 
Pants: Ascend - Classic Cargos W/ Suspenders @ MoM
Shoes: REIGN.- DEVON BOOTS   Black
Pose: XXY - Sexy Daddy @ MoM

Photo was taken @ Furillen

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου