Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015

#190.Let me kiss you deeply and see if I can take your breath away.


                                      Dappa @ The Dressing Room
                                                   The Pose Shop
Pose: The Pose Shop - #71

On Him 
Hair: NO.MATCH_NO.PAST
Necklace: Meva Lhomme Necklace
Tattoo: Dappa - Miatsu Tattoo @ The Dressing Room
Wristband: NOMAD // REVOLUTION // Silver
Pants: [Deadwool] Corduroy pants 
Boots: REIGN.- DEVON BOOTS 

On Her:
Hair: little bones. Purr - The Brunette
Tattoo: -Prodigy Ink-Paradise Tattoo
Undies: .::Supernatural::. Ana Panties black
Waist: -KC- REGINE WAIST CHAIN

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου